T├╝ketici Kanunu

4822 Say─▒l─▒ Kanun ile De─či┼čik
4077 say─▒l─▒ TÜKET─░C─░N─░N KORUNMASI HAKKINDA KANUN

Kabul Tarihi:6.3.2003


B─░R─░NC─░ KISIM
Amaç, Kapsam, Tan─▒mlar

Amaç
Madde 1- Bu Kanunun amac─▒, kamu yarar─▒na uygun olarak tüketicinin sa─čl─▒k ve güvenli─či ile ekonomik ç─▒karlar─▒n─▒ koruyucu, ayd─▒nlat─▒c─▒, e─čitici, zararlar─▒n─▒ tazmin edici, çevresel tehlikelerden korunmas─▒n─▒ sa─člay─▒c─▒ önlemleri almak ve tüketicilerin kendilerini koruyucu giri┼čimlerini özendirmek ve bu konudaki politikalar─▒n olu┼čturulmas─▒nda gönüllü örgütlenmeleri te┼čvik etmeye ili┼čkin hususlar─▒ düzenlemektir.

Kapsam
Madde 2- Bu Kanun, 1inci maddede belirtilen amaçlarla mal ve hizmet piyasalar─▒nda tüketicinin taraflardan birini olu┼čturdu─ču her türlü tüketici i┼člemini kapsar.

Tan─▒mlar
Madde 3- Bu Kanunun uygulamas─▒nda;
a) Bakanl─▒k: Sanayi ve Ticaret Bakanl─▒─č─▒n─▒,
b) Bakan: Sanayi ve Ticaret Bakan─▒n─▒,
c) Mal: Al─▒┼č-veri┼če konu olan ta┼č─▒n─▒r e┼čyay─▒, konut ve tatil amaçl─▒ ta┼č─▒nmaz mallar─▒ ve elektronik ortamda kullan─▒lmak üzere haz─▒rlanan yaz─▒l─▒m, ses, görüntü ve benzeri gayri maddi mallar─▒,
d) Hizmet: Bir ücret veya menfaat kar┼č─▒l─▒─č─▒nda yap─▒lan mal sa─člama d─▒┼č─▒ndaki her türlü faaliyeti,
e) Tüketici: Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel ki┼čiyi,
f) Sat─▒c─▒: Kamu tüzel ki┼čileri de dahil olmak üzere ticari veya mesleki faaliyetleri kapsam─▒nda tüketiciye mal sunan gerçek veya tüzel ki┼čileri,
g) Sa─člay─▒c─▒: Kamu tüzel ki┼čileri de dahil olmak üzere ticari veya mesleki faaliyetleri kapsam─▒nda tüketiciye hizmet sunan gerçek veya tüzel ki┼čileri,
h) Tüketici i┼člemi: Mal veya hizmet piyasalar─▒nda tüketici ile sat─▒c─▒-sa─člay─▒c─▒ aras─▒nda yap─▒lan her türlü hukuki i┼člemi,
─▒) ─░malatç─▒-Üretici: Kamu tüzel ki┼čileri de dahil olmak üzere tüketiciye sunulmu┼č olan mal veya hizmetleri ya da bu mal veya hizmetlerin hammaddelerini yahut ara mallar─▒n─▒ üretenler ile mal üzerine kendi ay─▒rt edici i┼čaretini, ticari markas─▒n─▒ veya unvan─▒n─▒ koyarak sat─▒┼ča sunanlar─▒,
j) ─░thalatç─▒: Kamu tüzel ki┼čileri de dahil olmak üzere tüketiciye sunulmu┼č olan mal veya hizmetleri ya da bu mal veya hizmetlerin hammaddelerini yahut ara mallar─▒n─▒ yurt d─▒┼č─▒ndan getirerek sat─▒┼ča sunan gerçek veya tüzel ki┼čiyi,
k) Kredi veren: Mevzuatlar─▒ gere─či tüketicilere nakit kredi vermeye yetkili olan banka, özel finans kurulu┼ču ve finansman ┼čirketlerini,
l) Reklam veren: Üretti─či ya da pazarlad─▒─č─▒ mal─▒n/hizmetin tan─▒t─▒m─▒n─▒ yapt─▒rmak, sat─▒┼č─▒n─▒ art─▒rmak veya imaj─▒n─▒ yarat─▒p güçlendirmek amac─▒yla haz─▒rlatt─▒─č─▒, içinde firmas─▒n─▒n ya da mal/hizmet markas─▒n─▒n yer ald─▒─č─▒ reklamlar─▒ yay─▒nlatan, da─č─▒tan ya da ba┼čka yollarla sergileyen gerçek ya da tüzel ki┼čiyi,
m) Reklamc─▒: Ticari reklam ve ilânlar─▒ reklam verenin duydu─ču ihtiyaç do─črultusunda haz─▒rlayan ve reklam veren ad─▒na yay─▒nlanmas─▒na arac─▒l─▒k eden ticari ileti┼čim uzman─▒ gerçek ya da tüzel ki┼čiyi,